abielu lahutamine

ABIELU LAHUTAMINE

Mida teha kui abikaasa pole nõus vabatahtlikult abielu lahutama?

Kui abikaasa pole nõus kohtuväliselt perekonnaseisuasutuses või notari juures abielu lahutama, tuleb abielu lahutamiseks [...]

Kuidas on kohtus abielu lahutades võimalik tagasi saada oma endine perekonnanimi?

Kui abikaasa soovib kohtus abielu lahutades tagasi saada oma endine perekonnanimi, siis selleks tuleb esitada kohtule [...]

Kuidas lahutada abielu, kui üks abikaasadest ei ela Eestis?

Eesti kohus võib abieluasja lahendada, kui: vähemalt üks abikaasa on Eesti Vabariigi kodanik või oli seda abielu [...]

Mida teha kui teine pool ei tule abielu lahutamise kohtuistungile?

Abieluasjas kohustab kohus pooli isiklikult kohtusse ilmuma ja peab nad ära kuulama, välja arvatud juhul, kui poolel [...]

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo