elatis

Kas õppivale täisealisele lapsele saab kohtu kaudu elatist taotleda?

Perekonnaseaduse kohaselt on ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Täisealine laps peab kohtumenetluses elatise saamiseks (ka miinimumsummas) ära tõendama oma vajadused ning kohus mõistab elatise välja vastavalt tõendatud vajaduste suurusele. Elatise nõudmiseks peab täisealine laps ise esitama kohtule hagiavalduse ning selle esitamine on riigilõivuvaba.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo