suhtlusõigus

Kuidas määrata kohtus kindlaks lapsega suhtlemise korda?

Lastekaitseseaduse kohaselt kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning otsuse kavandamisel eri võimaluste vahel valimisel (edaspidi koos otsuste tegemine) tuleb selgitada välja lapse huvid ning lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest. Seega suhtlemiskorra kindlaksmääramisel lähtutakse eelkõige lapse huvidest, arvestades seejuures ka vanemate õigustatud.

Suhtlemise kord peab vastama lapse huvidele ja olema ka täidetav. Lapse huvides on üldjuhul selline suhtlemise kord, mis on lapsele arusaadav ja reeglipärane. Vältimaks vanemate olemasolevaid ja tulevikus tekkida võivaid erimeelsusi, tuleks kohtul määrata võimalikult täpselt vanema ja lapse suhtlemise viis, koht, aeg, kestus ja sagedus ning lapse üleandmise kord.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo