elatis

Kuidas taotleda kohtus elatist alaealisele lapsele?

Alaealisele lapsele kohtus elatise taotlemiseks saab lapsevanem tema seadusliku esindajana esitada hagiavalduse või maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Nii maksekäsu kiirmenetluse avalduse kui ka hagiavalduse esitamine on riigilõivuvaba.

Maksekäsu kiirmenetluse erisused võrreldes hagimenetlusega:

  • Avaldust saab esitada üksnes e-toimik keskkonnas, veebileheküljel aadressil www.e-toimik.ee;
  • Elatist ei saa nõuda tagasiulatuvalt ning varem väljamõistetud elatise summa suurendamist ei saa nõuda;
  • Maksesummat ei saa seada sõltuvusse kuupalga alammäära muutumisega;
  • Kohustatud isik peab olema lapsevanemana sünniakti kantud.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega ning kohtumenetluses.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo