isaduse tuvastamine

Kuidas taotleda kohtus elatist kui lapse isa ei ole kirjas lapse sünnitunnistusel?

Sellisel juhul tuleb esitada kohtusse hagiavaldus isaduse tuvastamiseks ja elatise väljamõistmiseks. Isaduse tuvastamise hagi koos elatise nõudmise hagiga on riigilõivuvaba. Juhul kui teine pool hagi õigeks ei võta, siis teostatakse isaduse tuvastamiseks DNA-ekspertiis.

Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-36-08 asunud seisukohale, et isaduse tuvastamise korral ei saa lapsele ülalpidamist nõuda tagasiulatuvalt alates lapse sünnist. Isaduse tuvastamise korral saab kohtus elatist nõuda alates hagi esitamisest.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo