ühisvara jagamine

Kuidas on võimalik jagada pärast abielu lahutamist ühisvara?

Kui endised abikaasad jõuavad ühisvara jagamise osas kokkuleppele, siis saab seda jagada kohtuväliselt, tehes notari juures ühisvara jagamise lepingu.

Juhul, kui endised abikaasad vaidlevad ühisvara jagamise viiside üle ning kokkulepet ei saavuta, siis on võimalik ühisvara jagada kohtus, esitades selleks hagiavalduse ning tasudes riigilõivu 100 eurot.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo