ühisvara jagamine

Mida teha kui abikaasa pole nõus lahutama ega ka ühisvara jagama?

Sellisel juhul tuleks esitada kohtusse hagiavaldus abielu lahutamiseks ja ühisvara jagamiseks. Kohtus ühisvara jagamiseks tuleb esmalt välja selgitada ühisvara koosseis.

Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused. Jagada saab ainult neid esemeid, mille jagamist on nõutud hagis või vastuhagis.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo