suhtlusõigus

Mida teha kui ei ole võimalik enam täita kohtu poolt kindlaksmääratud lapsega suhtlemise korda?

Kui pooled ei saavuta omavahel kohtuvälist kokkulepet teistsuguse lapsega suhtlemise korra teostamisel, siis saab pöörduda kohtusse suhtlemise korra muutmise nõudega.

Suhtlemise korra muutmise nõudega saab kohtusse pöörduda kui asjaolud on oluliselt muutunud võrreldes ajaga, millal suhtlemise kord kohtu poolt kindlaks määrati.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo