suhtlusõigus

Mida teha kui teine lapsevanem ei võimalda lapsega kohtuda?

Kui üks lapsevanem takistab lapsega suhtlemist, siis võiks esmalt pöörduda lastekaitsetöötaja poole, et leppida kokku lapsega suhtlemise kord. Juhul, kui lapsevanemad lastekaitsetöötaja juures ei saavuta kokkulepet lapsega suhtlemise korra osas või üks lapsevanematest ei täida lastekaitsetöötaja juures kokku lepitud lapsega suhtlemise korda, saab teine vanem pöörduda lapsega suhtlemise korra kindlaksmääramise avaldusega kohtu poole.

Kohus lähtub lapsega suhtlemise korra kindlaksmääramisel eelkõige lapse huvidest, arvestades seejuures ka lapsevanemate õigustatud huvi. Lisaks võib kohus vanema avalduse alusel või omal algatusel menetluse ajaks reguleerida vanema suhtlemist lapsega. Menetluse ajal lapsega suhtlemise korra reguleerimine aitab kaasa vanema ja lapse suhete säilimisele ning tagab nende õiguste kaitse.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo