isaduse vaidlustamine

Mis tähtaja jooksul võib esitada kohtusse isaduse vaidlustamise hagi?

Isaduse võib kohtus vaidlustada ühe aasta jooksul arvates päevast, millal isadust vaidlustama õigustatud isikule on  teatavaks saanud vaidlustamise aluseks olevad asjaolud. Eelpool nimetatud tähtaja kulgemine ei alga enne lapse sündi ega enne isaduse omaksvõtu jõustumist.

Kui alaealise lapse seaduslik esindaja ei ole isadust õigel ajal vaidlustanud, võib laps oma põlvnemise isast täisealisena isiklikult vaidlustada. Sel juhul algab tähtaja kulgemine päevast, millal täisealiseks saanud lapsele on isaduse vaidlustamise aluseks olevad asjaolud teatavaks saanud, kuid mitte enne lapse täisealiseks saamist.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo