avaleht

PEREKONNAÕIGUSELE SPETSIALISEERUNUD

Perekonnaõiguse büroo

Perekonnaõiguslikud vaidlused on keerulised nii juriidiliselt kui ka emotsionaalselt. Seejuures on tähtis leida kõigist võimalikest lahendustest parim ning õiguslikult toimiv lahendus, sest kohtulahendit tuleb täita aastaid. Oleme ainus perekonnaõigusele spetsialiseerunud õigusbüroo Tartus. Pühendume sellele, et laste huvid oleks kaitstud ja vanematevahelised suhted selgelt reguleeritud. Aitame luua nii juriidilise kui ka majandusliku selguse Sinu peresuhetesse.

Alusta oma õigusmure lahendamist juba täna!

 

 

Miks eelistada meid?

1. Spetsialiseerunud.

Oleme pühendunud perekonnaõigusele, ainuke selline büroo Tartus.

2. Kogemus.

Omame pikaajalist kogemust vaidluste lahendamisel kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

3. Selge hind.

Prognoosime õigusabikulud ette, kohtumenetluses esindamisel on korduv nõustamine telefoni kui e-kirja teel tasuta.

TEGEVUSVALDKONNAD

Elatis lapsele

Koostame elatise väljamõistmiseks vajalikke juriidilisi dokumente ja vastuseid elatishagidele ning esindame kohtus.

Loe edasi

Abielu lahutamine

Pakume õigusabi abielu lahutamisega seotud küsimustes ning esindame kohtumenetluses.

Loe edasi...

Isaduse tuvastamine

Anname õigusabi isaduse tuvastamisega seotud küsimustes, koostame vajalikud juriidilised dokumendid ning esindame kohtus.

Loe edasi...

Ühisvara jagamine

Nõustame ühisvara jagamise läbirääkimistel, koostame juriidilisi dokumente ning  esindame kohtus.

Loe edasi...

Hooldusõigus

Nõustame lapse hooldusõigusega seotud küsimustes, aitame koostada dokumente ning esindame kohtus.

Loe edasi...

Suhtlusõigus

Aitame suhtlemiskorra kindlaksmääramisel, koostame dokumente ning esindame kohtus.

Loe edasi...

Isaduse vaidlustamine

Nõustame isaduse vaidlustamisega seotud küsimustes ning esindame kohtumenetluses.

Loe edasi...

Teised valdkonnad

Pakume õigusabi ka teistes perekonnaõiguse valdkondades ja perekonnaõigusega seotud juriidilistes küsimustes.

Loe edasi...

ME OSKAME AIDATA

Alusta oma õigusmure lahendamist juba täna

Nõustame

Nõustame, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame korrektselt kõik vajalikud juriidilised dokumendid.

Esindame

Esindame kohtuvälistel läbirääkimistel ja kohtumenetluses.

prommikjapartnerid-oigusburoo

Prommik & Partnerid

PEREKONNAÕIGUSE BÜROO

555 400 41

info@prommikjapartnerid.ee

Riia 15B, Tartu