isaduse tuvastamine

ISADUSE TUVASTAMINE

Kuidas taotleda kohtus elatist kui lapse isa ei ole kirjas lapse sünnitunnistusel?

Sellisel juhul tuleb esitada kohtusse hagiavaldus isaduse tuvastamiseks ja elatise väljamõistmiseks [...]

Kus on võimalik teostada kohtuväliselt kokkuleppel DNA-ekspertiisi?

DNA-ekspertiisi saab poolte omavahelisel kokkuleppel teha ka kohtuväliselt Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis [...]

Mida teha kui isik keeldub kohtumenetluses teostamast DNA-ekspertiisi?

Põlvnemise ekspertiisist keeldumise korral võib kohus määrata ekspertiisi tegemise kohustuslikus korras [...]

Kes kannab põlvnemise tuvastamise hagi rahuldamise korral menetluskululd?

Põlvnemise tuvastamise hagi rahuldamise korral kannab menetluskulud kostja [...]

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo