elatis

ELATIS LAPSELE

Kuidas taotleda kohtus elatist alaealisele lapsele?

Alaealisele lapsele kohtus elatise taotlemiseks saab lapsevanem tema seadusliku esindajana esitada hagiavalduse või maksekäsu [...]

Millises summas on võimalik kohtus alaealisele lapsele elatist taotleda?

Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes [...]

Kas kohtus saab tagasiulatuvalt elatist nõuda?

Perekonnaseaduse kohaselt on võimalik nõuda elatist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne hagiavalduse esitamist [...]

Kas täisealisele õppivale lapsele saab kohtu kaudu elatist taotleda?

Perekonnaseaduse kohaselt on võimalik elatist nõuda ka lapsele, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- [...]

Kuidas suurendada varasemalt kohtu poolt väljamõistetud elatist?

Elatise suurendamiseks tuleb esitada kohtule elatise [...]

Kuidas taotleda kohtus elatist kui lapse isa ei ole kirjas lapse sünnitunnistusel?

Sellisel juhul tuleb esitada kohtusse hagiavaldus [...]

Kas lapse vahelduva elukoha korral mõlema vanema juures on vaja elatist maksta?

Elatise suurust ei saa määrata üksnes selle järgi, kui palju aega veedab laps ühe või teise vanema juures, vaid tuleb tuvastada, kui [...]

Millal võib lapsele elatise väljamõistmiseks esitada hagiavalduse vanavanemate vastu?

Elatise tasumise kohustus on siiski lapse vanematel, vanavanematelt mõistetakse elatist välja üksnes erandlikel asjaoludel [...]

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo