isaduse vaidlustamine

ISADUSE VAIDLUSTAMINE

Kellel on õigus esitada kohtusse isaduse vaidlustamise hagi?

Isaduse vaidlustamise õigus on mehel, kelle isadus on tuvastatud tulenevalt abielust lapse emaga või kes on isaduse [...]

Mis tähtaja jooksul võib esitada kohtusse isaduse vaidlustamise hagi?

Isaduse võib kohtus vaidlustada ühe aasta jooksul arvates päevast, millal isadust vaidlustama õigustatud isikule on  teatavaks [...]

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo