õigusbüro

ÕIGUSBÜROO

Perekonnaõiguslikud vaidlused on keerulised nii juriidiliselt kui ka emotsionaalselt. Seejuures on tähtis leida kõigist võimalikest lahendustest parim ning õiguslikult toimiv lahendus, sest kohtulahendit tuleb täita aastaid.

Oleme ainus perekonnaõigusele spetsialiseerunud õigusbüroo Tartus. Pühendume sellele, et laste huvid oleks kaitstud ja vanematevahelised suhted selgelt reguleeritud.  Aitame luua nii juriidilise kui ka majandusliku selguse Sinu peresuhetesse.

1.Spetsialiseerunud.
Oleme pühendunud perekonnaõigusele, ainuke selline büroo Tartus.

2. Kogemus.
Omame pikaajalist kogemust vaidluste lahendamisel kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

3. Selge hind.
Prognoosime õigusabikulud ette, kohtumenetluses esindamisel on korduv nõustamine tasuta.

175

Karin Prommik

Juhtivpartner, jurist

E-post: karin@prommikjapartnerid.ee

HARIDUS

Tartu Ülikool- õigusteaduskond (BA, MA)

TÖÖKOGEMUS

alates 2015- Õigusbüroo Prommik & Partnerid

Varasem:

Tartu Ringkonnakohus

Tartu notar Tiina Tombergi büroo

Tartu notarite Edgar Grünberg, Kairi Aarik, Andres Ott ja
Andres Ruuli büroo

Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene

Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei

Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo

 

KUULUVUS

Eesti Juristide Liit

Eesti-Juristide-Liit

KOOLITUSED

02.06.2016 "Elatis lapsele"- osalemine lektorina Tartu Raekoja saalis lasterikastele peredele toimunud loengus

TÄIENDKOOLITUSED

 

13.09.2018   “Ühisvara jagamised ja elatised”- Eesti Advokatuur
25.05.2018   “Uut ja praktilist tsiviilkohtumenetluses II osa”- Eesti Juristide Liit
20.04.2018  “Aktuaalseid probleeme perekonnaõigusest”- Lector
19.10.2017    “Riigikohtu praktika tsiviilkohtumenetluses”- Lector
13.10.2017    “Lapsesõbralik õigusemõistmine- multidistsiplinaarne käsitlus”- Eesti Advokatuur
22.09.2017    “Hagilises kohtumenetluses osalemine”- Eesti Juristide Liit
02.06.2017    “Aktuaalseid tsiviilkohtumenetluse probleeme Riigikohtu
2015-2017  praktikas- Lector
04.11.2016 “Riigikohtu praktika asjaõiguse valdkonnas 2015-2016”- Lector
07.09.2016 “Kohtudokumentide koostamisest”- Eesti Juristide Liit
30.08.2016 “Ideaalne täitemenetlus. Kas müüt või võimalikkus?”- Eesti Juristide Liit
25.05.2016 “Eestkoste ja hooldusõigus”- Eesti Juristide Liit
12.05.2016 “Varaühisuse probleeme, sh ühisvara jagamine ja valitsemine”-Preismann Koolitus
07.04.2016 “Tsiviilkohtumenetlus”- Eesti Advokatuur
26.02.2016 “Aktuaalne hagimenetluses ja menetluskuludes”- Lector Nõustamis- ja koolituskeskus
19.02.2016 “Enim esinevad nõuded tsiviilõiguses”- Tartu Ülikool
09.02.2016 “Elatisnõuded, sh piiriülesed elatisnõuded”- Eesti Juristide Liit
16.12.2015 “Tsiviilkohtumenetluse probleeme”- Eesti Juristide Liit
10.12.2015 “Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2015. aasta olulisimad lahendid”- Eesti Advokatuur
19.11.2015 “Täitemenetlus: kõik, mida lahendiga saada tahetakse, peab olema
selgelt kirjas lahendi resolutiivosas”- Eesti Advokatuur
12.11.2015 “Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel”- Tallinna Ülikool
08.10.2015 “Probleeme ja lahendusi täitemenetluses”- Eesti Juristide Liit
29.09.2015 “Maksekäsu kiirmenetlus. Euroopa maksekäsk”- Preismann Koolitus
11.06.2015 “Tsiviilkohtumenetluse arengud”- Eesti Juristide Liit
26.03.2015 “Kaasomand praktikas”- Preismann Koolitus
06.02.2015 “Hagimenetluse aktuaalsed probleemid”- Eesti Juristide Liit
06.11.2014 “Lapse ülalpidamiskohustus”- Eesti Juristide Liit
21.03.2013 “Lapse heaolu olemus”- Riigikohus
14.09.2012 “Perekonnaõiguse seminar”- Riigikohus

 

KOOSTÖÖPARTNERID

Tartu Laste Tugikeskus

Õigusbüroo Prommik & Partnerid teeb koostööd Tartu Laste Tugikeskuse laste psühholoogidega. Lisaks oleme alates 2015. aastast nõustanud perekonnaõiguslikes juriidilistes küsimustes Tartu Laste Tugikeskuse lapsevanemaid.
www.tugikeskus.org.ee

Tartu Pereliit

Tartu Pereliit on Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioon. Eesti Lasterikaste Perede põhieesmärgiks on lasterikaste perede väärtustamine ning kaitsmine, nende tegeliku olukorra uurimine ja analüüsimine ning lahendustele kaasaaitamine riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide abil. Lisaks osaleb Eesti Lasterikaste Perede Liit õigusaktide väljatöötamises ja rakendamises. Õigusbüroo Prommik & Partnerid toetas juristi nõuannetega 2015. aastal Tartu Pereliitu kuuluvaid lapsevanemaid.
www.tartupereliit.ee

Naiste Tugi-ja Teabekeskus

Õigusbüroo Prommik & Partnerid osales Naiste Tugi-ja Teabekeskuse kaudu projektis  „Üksikvanemate huvide kaitseks - ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine“ ning osales eelpool nimetatud projektis üksikvanemate perekonnaõiguslike küsimuste lahendamisel ning koostas infomaterjale elatisega seotud küsimustes.
www.naistetugi.ee

prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo