hooldusõigus

HOOLDUSÕIGUS

Kuidas kohtus taotleda lapse suhtes ainuhooldusõigust?

Lapse ühise hooldusõiguse täieliku lõpetamise ja ühele lapsevanemale lapse hooldusõiguse üleandmise korral tuleb [...]

Missugused õigused on lapsevanemal lapse suhtes, kellele ei kuulu lapse suhtes hooldusõigus?

Kui kohus annab ainuhooldusõiguse täielikult ühele vanemale, siis ei ole teisel vanemal lapse suhtes enam hooldusõigust, sh lapse [...]

Kas kohus kuulab ka lapse isiklikult hooldusõiguse vaidluses üle?

Kohus kuulab last puudutavas asjas ära vähemalt 10-aastase lapse isiklikult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti ning kohus [...]

Mida teha kui lapsevanemad ei saavuta kokkulepet lapse perekonnanime muutmise osas?

Kui lapsevanemad ei saavuta omavahel kokkulepet lapse perekonnanime muutmise osas, saab taotleda kohtu [...]

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo