hooldusõigus

Kuidas kohtus taotleda lapse suhtes ainuhooldusõigust?

Lapse ühise hooldusõiguse täieliku lõpetamise ja ühele lapsevanemale lapse hooldusõiguse üleandmise korral tuleb kohtule esitada vastav avaldus. Hooldusõiguse vaidluse korral kuulatakse kohtus ära lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse arvamus, vajadusel ka lahus elava lapsevanema elukohajärgse kohaliku omavalitsuse arvamus ja lapsele riigi poolt määratud esindaja (advokaadi) arvamus.

Lisaks kuulab kohus last puudutavas asjas ära vähemalt 10-aastase lapse isiklikult. Juhul kui kohus lapsevanema nõude rahuldab, on sellel lapsevanemal õigus edaspidi kõiki lapsega seotud küsimusi ainuisikuliselt otsustada.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo