suhtlusõigus

SUHTLUSÕIGUS

Mida teha kui teine lapsevanem ei võimalda lapsega kohtuda?

Kui üks lapsevanem takistab lapsega suhtlemist, siis võiks esmalt pöörduda lastekaitsetöötaja poole, et leppida kokku lapsega [...]

Kuidas määrata kohtus kindlaks lapsega suhtlemise korda?

Lastekaitseseaduse kohaselt kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning otsuse kavandamisel [...]

Mida teha kui teine lapsevanem ei täida kohtu poolt kindlaksmääratud lapsega suhtlemise korda?

Kui lapsevanem rikub kohtu poolt kindlaksmääratud suhtlemiskoda, siis sellisel juhul tuleks pöörduda kohtu poole avaldusega [...]

Mida teha kui ei ole enam võimalik täita kohtu poolt kindlaksmääratud lapsega suhtlemise korda?

Kui pooled ei saavuta omavahel kohtuvälist kokkulepet teistsuguse lapsega suhtlemise korra teostamisel, siis saab pöörduda [...]

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo