suhtlusõigus

Mida teha kui teine lapsevanem ei täida kohtu poolt kindlaksmääratud lapsega suhtlemise korda?

Kui lapsevanem rikub kohtu poolt kindlaksmääratud suhtlemiskoda, siis sellisel juhul tuleks pöörduda kohtu poole avaldusega lepitusmenetluse algatamiseks.

Lepitusmenetluse käigus võib kohus teha suhtlemiskorras muudatusi, suunata lapsevanemaid perelepitaja poole ning vajadusel kasutada sunnivahendeid kohtumäärust rikkuva vanema suhtes.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo