hooldusõigus

Missugused õigused on lapsevanemal lapse suhtes, kellele ei kuulu lapse suhtes hooldusõigus?

Kui kohus annab ainuhooldusõiguse täielikult ühele vanemale, siis ei ole teisel vanemal lapse suhtes enam hooldusõigust, sh lapse viibimiskoha määramise ega lapse elu puudutavate oluliste küsimuste otsustamise ega ka neis küsimustes lapse esindamise õigust.

Lapsevanem, kellele ei kuulu lapse suhtes hooldusõigus, säilib kohustus ja õigus lapsega isiklikult suhelda ning otsustada lapse igapäevaelu puudutavaid küsimusi ajal, kui laps viibib teise vanema nõusolekul või kohtulahendi alusel tema juures. Samuti säilib lapsevavanemal ülalpidamiskohustus lapse suhtes.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo